Slovenački jezik

Users@2x1/12

Cijena

275KM

Početak kursa

-

Trajanje

(36 h)

Rating

Slovenački jezik

Opis kursa: 

Najbolji način da upoznate Sloveniju i Slovence je učeći slovenački jezik, koji ima dugu tradiciju. U savremeno opremljenim prostorijama  i u malim grupama (od 8-12 polaznika/ca) naučit ćete prije svega osnovne elemente i karakteristike slovenačkog  jezika u pismu i govoru.  Osnovni nivo namijenjen je polaznicima, koji ne znaju jezik uopšte ili ga razumiju, ali ne mogu govoriti.

Važni razlozi za učenje slovenačkog jezika:

1. Posao

Učenje slovenačkog će vam sigurno proširiti mogućnosti zapošljavanja, kao i da ostvarite bolju komunikaciju sa poslodavcima te poslovnim saradnicima koji govore slovenački.

2. Studij

Slovenija je prekrasna zemlja za studiranje, a učenje slovenačkog jezika je prvi korak za ostvarivanje tog cilja. Poznavanje slovenačkog poboljšat će vase šanse za prijem na fakultet.

3. Putovanja, osobni razvoj i upoznavanje novih ljudi

Osnovno znanje slovenačkog jezika omogućit će lakša i ugodnija putovanja, a zasigurno i bolji uvid u način života ljudi u tom govornom području. Studiranje slovenačkog može poboljšati vaše pamćenje i usporiti pad mentalne aktivnosti, a sigurno će povećavati broj ljudi s kojima možete komunicirati.

Očekivanja i ciljevi:

  • Kurs pokriva fond riječi za hranu, boje, kupovinu, brojeve, određivanje vremena, zemlje, pozdrave i sl.
  • Naučit ćete osnovne fraze kao i rečenice osnovne dnevne komunikacije, poput: ‘dobar dan’, rečenice za predstaviti sebe i druge, naručiti piće, pitati za put, pitati za cijenu i sl.
  • Naučit ćete osnove gramatike: pričati o sadašnjim, budućim i prošlim događajima/doživljajima, brojeve, pisanje i izgovor  idr.

Materijali/oprema potrebna za kurs:

  • Materijal  za učenje jezika obezbjeđuje instruktor i isti će biti dostupan u učionici ili polaznicima poslan putem e-maila.

Poželjni materijali/oprema:

  • Sveska 

Trajanje kursa:

Kurs traje 6 sedmica, a održava se tri puta sedmično: ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom u terminu od 18:00 h do 20:00 h.  Nakon 36 sati učenja imate priliku na finalnom testu pokazati stečeno znanje te dobiti Certifikat ACADEMY387.

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 8, a cijena kursa 275 KM.

Datum početka kursa je 16.07.2018. godine

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.