System Administrator

Users@2x0/15

Cijena

150KM

Početak kursa

-

Trajanje

(5 h)

Rating

System Administrator

Opis kursa:

Sadržaj ovog kursa uključuje upoznavanje sa osnovama servera, operativnih sistema i procesom njihove instalacije, kao i upoznavanje sa procesom konfiguracije računara i osnovama mreža (WAN, LAN, WiFi).

Pored toga, u toku kursa ćete naučiti nešto više i o sigurnosti računarske mreže, kao i planiranju projekata za imlementaciju mrežnih rješenja.

Na kraju, upoznaćete se i sa osnovama i funkcijama Windows Server platforme.

 

Očekivanja i ciljevi:

Ovaj kurs omogućava ovladavanje osnovnim znanjima iz oblasti:

  • konfiguracije, instalacije i sigurnosti operativnih sistema;
  • otklanjanja hardverskih kvarova;
  • upravljanja korisnicima na serveru i klijentskom računaru;
  • implementacije i konfiguracije mrežnih rješenja;

 

Neophodni materijali/oprema za kurs:
Na kurs je potrebno ponijeti laptop sa operativnim sistemom Windows 7, Windows 8.1 ili Windows 10.


Kurs počinje 09.12.2019. godine u 18:00 h.

Kurs se odvija ponedjeljkom, srijedom i petkom u terminu od 18:00 h do 19:30 h. 

Cijena kursa je 150 KM.


Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 5. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.