Umijeće poslovnog pregovaranja - Kako da postanem dobar pregovarač?

Users@2x0/30

Cijena

180KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa:

Pregovaranje je vještina koju trebamo u raznim situacijama i prilikama. Zasniva se na umijeću komuniciranja i kao i sve vještine učimo ih dok smo živi. Al, to je i svojevrstan zanat, sa svojim pravilima i iskustvenim spoznajama. Što vise prakticiramo pregovaranje to su nam i rezultati sve bolji. Kurs je osmišljen na način da ponudi potrebna znanja, ukaže na neophodne vještine i pokaže kroz praktičan rad mogućnosti svakog učesnika da se razvije u uspješnog pregovarača.   

Ciljevi:

Ciljevi obuke - Usvojiti osnove uspješnog pregovaranja

- Upoznati se sa strategijom i taktikom uspješnog pregovaranja

- Razumjeti proces pregovaranja

- Prepoznati i razumjeti svoj pregovarački stil

- Potaknuti razvoj potrebnh vještina dobrog pregovarača

- Napraviti lični plan usavršavanja pregovaračkih vještina

Očekivani rezultati:

- Sposobnost prepoznavanja pregovaračkih situacija

- Razumijevanje vlastitih snaga i nedostataka u ulozi pregovarača

- Spremnost na učešće u pregovorima i vođenje pregovaračkih timova

- Unaprijeđene vještine pregovaranja - kada reći NE!

- Usvojena win-win strategija pregovaranja

Neophodni materijali/oprema za kurs:

Ukoliko možete, molim Vas da sa sobom na kurs ponesete laptop, ukoliko ne možete, nije neophodno.

Trajanje kursa:

Kurs počinje u petak 26.01. u 18:00 h i taj dan će predavanje trajati do 21:30 h. Predavanje u subotu 27.01. će se odvijati u terminu od 10:00 h do 16:00 h.

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 15. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko ne bude dovoljno prijavljenih polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.