User Experience/User Interface Design

Users@2x13/12

Cijena

399KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa: 

Želite da započnete karijeru kao user experience/user interface dizajner, ili pak želite da nadogradite Vaše vještine web dizajna, projekt menadžmenta ili razvoja softvera sa naprednim znanjem o interakciji korisnika i digitalnih proizvoda? Ovaj kurs će Vam pružiti znanja o savremenom pristupu dizajnu mobilnih i web aplikacija kroz upoznavanje sa glavnim principima UX dizajna, kao i osnovama UI dizajna. Kroz individualne i grupne praktične radionice imaćete priliku da stečena znanja pokažete kroz dizajniranje vlastitih web i mobilnih aplikacija. Najbolji polaznici ovog kursa će imati priliku za intervju za posao u kompaniji Ministry of Programming, jednoj od vodećih kompanija za razvoj softvera u Bosni i Hercegovini. 

Tokom kursa ćete naučiti kako da sprovodite kvalitativna i kvantitativna istraživanja i analize korisnika, kao i analize upotrebljivosti dizajna aplikacije uz pomoć usability testa. Naučićete i osnove informacijske arhitekture aplikacija, klasificiranja i organizovanja informacija. Posvetićemo određeno vrijeme i osnovama UI dizajna / vizuelnoj hijerarhiji, teoriji boja, tipografiji, kao i UI elementima, komponentama i kontrolama, te ćemo se detaljno upoznati sa smjernicama i pravilima za dizajniranje mobilnih i web aplikacija. Sve naučeno će biti osnov za praktične vježbe tokom kursa, gdje ćete pokazati svoju kreativnost i sposobnost rješavanja problema koristeći naučeno znanje.

Očekivanja i ciljevi: 

 • Naučiti elemente i osnovne principe UX (user experience) dizajna
 • Naučiti kako da identifikujete potrebe korisnika i ciljeve biznisa uz set UX alata
 • Razumjeti proces i tehnike kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja i analize korisnika 
 • Naučiti kako istražiti tržište i digitalne proizvode uz pomoć kompetitivne analize
 • Naučiti kako izvršiti kvantitativno mjerenje upotrebljivosti dizajna aplikacije uz pomoć usability testa
 • Upoznati se sa osnovama informacijske arhitekture aplikacije, klasificiranja i organizovanja informacija kroz alate kao što su sitemape i proces dijagrami
 • Upoznati se sa univerzalnim principima vizuelnog dizajna / vizuelna hijerarhija, teorija boja, tipografija
 • Upoznati se sa osnovama UI dizajna - UI elementi, komponente i kontrole
 • Naučiti osnove dizajniranja web aplikacija i responsive dizajn
 • Naučiti osnove dizajniranja mobilnih aplikacija (iOS i Android)


Neophodni materijali/oprema za kurs:

 • Laptop
 • Web ili desktop softverski program za UI dizajn -  Figma (Web - dostupan besplatno na  www.figma.com) ili Sketch (Mac) ili Adobe XD (Mac i Windows)
 • Softverski program za wireframing - Balsamiq Mockups (dostupan jednomjesečni trial na www.balsamiq.com)
 • Notes/sveska


Poželjni materijali/oprema:


Termini održavanja kursa su: ponedjeljak, srijeda i petak od 18:00 h do 21:00 h.
Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 5. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Moguće je plaćanje u dvije rate.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.