Uvod u programiranje - Scala

0/10

Cijena

349KM

Početak kursa

10.05.2021.

Trajanje

(24 h)

Rating

Uvod u programiranje - Scala

Opis kursa:

Razvoj softvera je jedna od najbrže rastućih industrija u svijetu - i najbrže rastuća industrija u Bosni i Hercegovini. Programeri u svom poslu mogu ispoljiti kreativnost, imaju puno prostora za napredak i jako veliku fleksibilnost u radu. Ovo je jedan od rijetkih poslova koji se može raditi od kuće, ili sa bilo koje druge lokacije. Neko ko želi postati programer, najprije mora savladati programersku logiku i način rješavanja problema.

 

Scala (srodnik Jave) je pogodan programski jezik za učenje principa programiranja, jer sadrži sve koncepte koji su potrebni, a ima i jednostavan i kratak način pisanja koda. Scala i svi alati potrebi za razvoj softvera u njoj su besplatni.

 

Ovaj kurs je prevashodno namijenjen početnicima u programiranju, ljudima koji žele da nauče programiranje radi prekvalifikacije ili bilo kojeg drugog razloga. Mogu se prijaviti i programeri sa iskustvom koji žele naučiti novi programski jezik, kroz sistem rada prilagođen početnicima.

 

Svaki susret na kursu će se sastojati od kratkog predavanja (objašnjenje koncepata) i praktičnog dijela, gdje će polaznici kursa moći praktično isprobati stvari koje su čuli i naučili na predavanju. Kurs će se bazirati na praktičnom radu, pitanjima, odgovorima i rješavanju problema i nedoumica. Poslije većine časova, polaznici će dobiti zadaću, koju trebaju riješiti do sljedećeg susreta. Ove zadaće će biti dovoljno kratke i jednostavne da ih polaznici mogu sami riješiti bez većih problema, a dovoljno kompleksne da doprinesu potpunom usvajanju i razumijevanju gradiva.

 

Očekivanja i ciljevi:

Za prisustvovanje kursu je neophodno da polaznici poznaju osnove rada na računaru i osnove korištenja Interneta.

Polaznici bi po završetku kursa trebali biti u mogućnosti:

  • Napraviti i izvršiti jednostavan Scala program
  • Rješavati algoritamske programerske probleme koji se stave pred njih
  • Naučiti koje su specifičnosti i pogodnosti Scala programskog jezika
  • Dobiti podlogu da nastave sa učenjem i razvojem programerskih vještina
  • Dobiti osnovu da lako savladaju bilo koji programski jezik
  • Dobiti uvid kako izgleda posao i tipičan radni dan programera

Polaznik koji bude odsutan na više od 4 susreta (od 12 ukupno) ne može dobiti certifikat. Polaznici će imati zadaće poslije većine susreta. Ove zadaće su ključ za savladanje gradiva. Na kraju kursa polaznici će raditi projekat - razvoj jednostavne aplikacije u Scali, koju će demonstrirati predavaču na zadnja 2 susreta. Studenti trebaju uspješno uraditi ovaj projekat da bi završili kurs kurs i dobili certifikat.

 

Neophodni materijali/oprema:

  • Na kurs je potrebno ponijeti vlastiti laptop

Poželjni materijali/oprema:

  • Sveska u koju  će polaznici zapisivati stvari koje ih zanimaju, pitanja i odgovore.

 

Trajanje kursa:

Kurs traje 24 sata (školska časa) i održava se utorkom i petkom, u terminu od 17:30 do 19:30. Svake sedmice će se organizovati po 2 susreta, svaki u trajanju od 2 časa.

 

Cijena kursa iznosi 349 KM i moguće je plaćanje u dvije rate.

Minimalan broj učesnika je 5, a maksimalan 10. Kurs neće početi navedenog datuma ako ne budemo imali dovoljan broj prijava.

Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.