Uvod u programiranje u Javi za srednjoškolce

Users@2x0/15

Cijena

249KM

Početak kursa

-

Trajanje

(24 h)

Rating

Uvod u programiranje u Javi za srednjoškolce

Opis kursa:

Ovo je uvodni kurs programiranja u programskom jeziku Java. Java je već godinama najpopularniji programski jezik u svjetskim razmjerama.

 

Polaznici kursa će se upoznati sa terminologijom i generalnim principima kreiranja i korištenja kompjuterskih programa, kao i specifičnostima objektno-orijentiranog programiranja. U cilju lakšeg razumijevanja, svi važni računarski i programski koncepti će biti predstavljeni kroz maksimalu upotrebu analogija sa predmetima i procesima iz svakodnevnog života.

 


Posebna specifičnost ovog kursa su vježbe kroz koje će biti praktično ilustrirani predstavljeni koncepti. Uz uobičajene primjere koje nalazimo u uvodnim kursevima programiranja, koji se po pravilu odnose na ispisivanje teksta i crtanje primitivnih grafičkih formi, naši primjeri će uključivati i kreiranje inteligentnog ponašanja borbenih tenkova iz kompjuterske igrice Robocode. Svaki polaznik kursa će razvijati vještačku inteligenciju za svoj tenk, a uspjeh svakog tenka na Robocode bojnom polju zavisiće od programerskih vještina kreatora tenka. 

 

Kurs je namijenjen svima koji se susreću sa programiranjem u Javi ili bilo kom drugom programskom jeziku u okviru nastave u srednjoj školi ili na prvoj godini fakulteta. Zabavna komponenta kursa, tj. programiranje vještačke inteligencije Robocode tenkova, koristi se za motiviranje polaznika kursa kako bi što bolje savladali sve elemente Java programiranja i napravili što pametnije i sposobnije Robocode tenkove.

 

Kurs počinje 14.01. u 10:00 h. Kurs će se održavati ponedjeljkom i srijednom u terminima od 10:00 h do 12:00 h za vrijeme zimskog raspusta, a kada počne škola termini će biti dogovoreni sa polaznicima kursa.

 

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 10.

Cijena kursa je 249 KM. Moguće je plaćanje u dvije rate.

Za prvih 10 polaznika koji se prijave cijena kursa je 219 KM.

Na kurs je potrebno ponijeti laptop sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijom verzijom.

 

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)

Slični programi

Pročitajte naša pravila o privatnosti.