VMware virtualizacija – from scratch

Users@2x0/10

Cijena

349KM

Početak kursa

-

Trajanje

(20 h)

Rating

Opis kursa:

VMware virtualizacija - from scratch” je prilagođeni kurs koji je nastao simbiozom tema i oblasti više zvaničnih vmware kurseva, praktičnog znanja instruktora i iskustava stečenih na mnogim radionicama i predavanjima. Kurs je zamišljen tako da pokriva one oblasti koje su primjenjive i korisne u praksi. Pored klasične teoretske nastave svi polaznici će imati priliku da kroz praktične zadatke i primjere bolje upoznaju i shvate tehnologije i principe rada virtualiziranih okolina.

Očekivanja i ciljevi: 

Cilj ovog kursa je sticanje znanja i vještina kako za polaznike koji se prvi put susreću sa virtualizacijskim tehnologijama i rješenjima kompanije vmware tako i za polaznike koji već imaju određena iskustva ili dodir sa ovim tehnologijama ali ne vladaju potpuno vještinama ili ne posjeduju dovoljno samopouzdanja da samostalno mogu uspostavljati, administrirati i proširivati svoju virtuelnu okolinu i svoj Data Centar. 

Takođe ovaj kurs može biti i svojevrsna priprema za polaganje ispita za sticanje VCP certifikata.

Od polaznika kursa se očekuje aktivno učestvovanje u svim segmentima nastave kako bi u konačnici svi zajedno profitirali i kurs završili sa stečenim vještinama i znanjem dovoljnim za samostalno obavljanje zadataka iz oblasti virtualizacije.

Neophodni materijali/oprema za kurs:

  • Laptop

Poželjni materijali/oprema:

  • Laptop novije generacije sa minimalno Quad Core CPU i 8GB memorije
  • Rokovnik i olovka za kratke zabilješke

Dodatne informacije i resursi:
Nastava će biti realizirana u formi 40 % prezentacija i predavanje, 40 % praktični labovi i 20 % konstruktivna diskusija. Za prezentacije će biti korišteni namjenski slajdovi, ne više od 15 slajdova po lekciji, zvanični VMware dokumenti i sajtovi. Lab okruženje će biti realizovano u kombinaciji sa serverskim i laptop resursima na kojima će biti obrađen praktično dio svake od lekcija. Pored teoretskog i praktičnog dijela, jedan dio svake sesije će biti posvećen diskusiji i primjerima iz prakse sa realnim situacijama, problemima i najboljim praksama.
Kompletan materijal koji će se koristiti na kursu će po završetku biti distribuiran svim polaznicima.

Nastava se odvija ponedjeljkom i srijedom od 18:00 h do 20:00 h .

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 5. 

 

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.