Armin Hajdarovic

Armin Hajdarovic

Armin Hajdarović završio je master studij na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Zaposlen je u istraživačko razvojnom odjelu kompanije EnergoBos ILJIN d.o.o., a područja interesovanja su mu modeliranje i razvoj visokonaponskih SF6 prekidača, razvoj softvera za simulaciju rada prekidača kao i proračun električnih polja. U svom radu koristi veliki broj softvera, kao što su: Flux 2D, Visual Basic 6.0, MatLAB, AutoCAD, SolidWorks. Pored toga, bio je angažovan kao predavač „Osnova MS Windows-a i MS Office paketa“ u sklopu projekta „Informatika za svakoga“ Općine Novi Grad Sarajevo. Na osnovu naprednog poznavanja programa iz MS Office paketa, misija mu je da prenese svoje znanje i iskustvo na sve one koji su spremni da nauče i unaprijede svoje osnovno znanje iz IT sektora.  

Average rating for this lecturer: 5.00
(based on 6 reviews)

: 6

: 0

: 0

: 0

: 0