AutoCAD - Core Concepts

Users@2x0/12

Cijena

349KM

Početak kursa

25.09.2018.

Trajanje

sedmica

Rating

Polaznici rade zajedno kao grupa te su cijelo vrijeme pod nadzorom trojice instruktora koji nadgledaju i usmjeravaju tok izlaganja. Polaznicima se u toku prvih sedmica kursa dodjeljuje “Projektni Zadatak” kojeg rade samostalno van termina kursa. Za uspješno okončanje kursa i dodjelu certifikata je potrebno odbraniti “Projektni Zadatak”.

“Projektni Zadatak” biva individualno prilagođen svakom polazniku obzirom na njegovu tehničku pozadinu i razloge pohađanja kursa. Ukoliko polaznik ne uspije definisati “Projektni Zadatak”, isti mu biva dodjeljen od strane instruktora. Izradu je potrebno okončati do zakazanog završnog termina kursa kada se “Projektni Zadatak” brani pred CGP – Design komisijom i auditorijem ostalih polaznika. Sva predavanja će biti polaznicima dostupna u elektronskoj formi.

Očekivanja i ciljevi

Nakon završetka kursa, polaznici bivaju osposobljeni za samostalnu izradu tehničkih crteža iz svoje uže oblasti. Ovo uključuje:

- Pravljenje geometrije koristeći se osnovnim alatkama AutoCAD-a poput Line, Circle, Arc, Polyline itd.
- Modificiranje geometrije sa sofisticiranim Modify alatkama AutoCAD-a
- Pravljenje stilova za kotiranje
- Rad sa Layer-ima
- Priprema crteža za plotanje i razmjenu crteža u elektronskoj formi sa drugim učesnicima radnog toka
- Modeliranje jednostavnih 3D modela
– izrada 2D crteža na osnovu generisanog modela

Neophodni materijali/oprema
- Laptop – sa instaliranim AutoCAD-om 2014

Ukoliko ne budete zadovoljni sa stečenim znanjem tokom kursa, imate pravo na jedno besplatno pohađanje kursa sa narednom grupom polaznika!

Cijena kursa je 349 KM, a za studente 210 KM. 

AutoCAD nastava se odvija utorkom i četvrtkom, a tačni termini će biti dogovoreni sa predavačem na prvom času.

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 5. 

Kurs je predviđen samo za Windows operativne sisteme.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Quote left@2x

Predavač je jako pristupačan, uvijek dostupan i otvoren za pitanja i pomoć.

Emina MuftićEmina Muftić

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.