AutoCAD - Core Concepts


Predavač: CGP design     Kategorija: IT Programi

349KM
53 pohađalo
1/12

Početak kursa: 27.03.2018. | Trajanje: 7 sedmica (28 h)

“AutoCAD – Core Concepts – 2d drafting & 3d basics” je koncipiran kao fundamentalni kurs za polaznike sa tehničkom pozadinom – iskustvom (studenti, tehničari, inžinjeri). Kurs je zasnovan na principu uči – primjeni, gdje se nakon prvobitnog teoretskog izlaganja radi na praktičnoj aplikaciji stečenog saznanja.

Moguće je plaćanje u dvije rate!

Polaznici rade zajedno kao grupa te su cijelo vrijeme pod nadzorom trojice instruktora koji nadgledaju i usmjeravaju tok izlaganja. Polaznicima se u toku prvih sedmica kursa dodjeljuje “Projektni Zadatak” kojeg rade samostalno van termina kursa. Za uspješno okončanje kursa i dodjelu certifikata je potrebno odbraniti “Projektni Zadatak”.

“Projektni Zadatak” biva individualno prilagođen svakom polazniku obzirom na njegovu tehničku pozadinu i razloge pohađanja kursa. Ukoliko polaznik ne uspije definisati “Projektni Zadatak”, isti mu biva dodjeljen od strane instruktora. Izradu je potrebno okončati do zakazanog završnog termina kursa kada se “Projektni Zadatak” brani pred CGP – Design komisijom i auditorijem ostalih polaznika. Sva predavanja će biti polaznicima dostupna u elektronskoj formi.

Očekivanja i ciljevi

Nakon završetka kursa, polaznici bivaju osposobljeni za samostalnu izradu tehničkih crteža iz svoje uže oblasti. Ovo uključuje:

- Pravljenje geometrije koristeći se osnovnim alatkama AutoCAD-a poput Line, Circle, Arc, Polyline itd.
- Modificiranje geometrije sa sofisticiranim Modify alatkama AutoCAD-a
- Pravljenje stilova za kotiranje
- Rad sa Layer-ima
- Priprema crteža za plotanje i razmjenu crteža u elektronskoj formi sa drugim učesnicima radnog toka
- Modeliranje jednostavnih 3D modela
– izrada 2D crteža na osnovu generisanog modela

Neophodni materijali/oprema
- Laptop – sa instaliranim AutoCAD-om 2014

Ukoliko ne budete zadovoljni sa stečenim znanjem tokom kursa, imate pravo na jedno besplatno pohađanje kursa sa narednom grupom polaznika!

Cijena kursa je 349 KM, a za studente 210 KM. 

AutoCAD nastava se odvija utorkom i četvrtkom, a tačni termini će biti dogovoreni sa predavačem na prvom času.

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 5. 

Kurs je predviđen samo za Windows operativne sisteme.

Preuzmite kompletan syllabus (pdf).

"Predavač je jako pristupačan, uvijek dostupan i otvoren za pitanja i pomoć."

Emina Muftić

Ostali programi

Average rating for this lecturer: 4.90
(based on 105 reviews)

: 98

: 4

: 3

: 0

: 0

Prosječni rejting za ovaj kurs: 4.88
(Na osnovu 43 ocjena)

: 39

: 3

: 1

: 0

: 0