Autodesk INVENTOR -2d & 3d ESSENTIALS

Users@2x0/12

Cijena

299KM

Početak kursa

-

Trajanje

(24 h)

Rating

Autodesk INVENTOR -2d & 3d ESSENTIALS

Opis kursa:
Kurs “Autodesk INVENTOR – 2d & 3d ESSENTIALS” je kurs namijenjen ljudima koji već posjeduju neko tehničko predznanje.
Kurs daje osnove iz 2d i 3d dizajniranja. Namijenjen je širokoj lepezi tehničkih zanimanja u oblastima mašinstva, arhitekture, produkt dizajna i sličnih zanimanja. Kurs je baziran ka rješavanju konkretnih problema u tehnici. Veći dio kursa će biti praktični zadaci koje će da rade polaznici, naravno vodeći računa o struci polaznika. Manji dio će biti utrošen na pojašnjavanje baznih stvari vezanih za samu tehniku crtanja u programu.
Prednosti programa Autodesk INVENTOR u odnosu na slična kao što su CATIA i SOLIDWORKS su ogromne. Program je prilagođen korisniku pa ga mogu koristiti svi oni koji su kao bazu prethodno koristili AutoCAD. Program je produženi alat AutoCAD-a a posjeduje sve module kao i višestruko komplikovaniji i skuplji programi koji su prethodno spomenuti.

 


Polaznici ovog kursa će naučiti da :

 • Naprave jednostavan 3d model (part)
 • Od modela naprave sklop (assembly)
 • Urade analizu sklopa
 • Dobiju radioničke crteže dijelova i sklopova koje su napravili

 

Na kursu će da se prerade moduli :

 • Part design
 • Assembly design
 • Drafting

Na kraju kursa, polaznici će da rade finalni projektni zadatak koji će biti definisan od strane predavača.

 


Očekivanja i ciljevi:
Nakon završenog kursa polaznici će biti spremni da samostalno :

 • Urade skicu predmeta koristeći komande kao što su line, circle, chamfer, i sl.
 • Iz skice naprave 3d objekat
 • Kombinujući više 3d objekata naprave dio
 • Modifikuju dio po svojim željama koristeći komande extrude, loft, sweep, hole, chamfer, array i sl.
 • Iz više dijelova sklope jedan sklop
 • Urade analizu sklopa (mase dijelova, evetualne kolizije dijelova, i sl.)
 • Iz 3d izvuku radioničke crteže sa svim potrebnim dimenzijama za izradu
 • Pripreme dokumentaciju za printanje

 

Materijali/oprema potrebna za kurs:

 • Na kurs je potrebno ponijeti USB stick, laptop sa instaliranim programom AutoDesk INVENTOR 2013

 

Poželjni materijali/oprema:

 • Sveska za bilješke

 

Trajanje kursa:
Kurs ima 24 sata koji su raspoređeni na 4 sedmice. 

 

Prvi termin kursa je 27.05. u 18:00 h. Ostali termini kursa će biti dogovoreni sa polaznicima na prvom času.

 

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 5.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.