Digital Marketing Crash Course

Users@2x dfb27aab572a983fd35aae38546846480a9ac9b8a469be679e0581888c2c05a91/15

Cijena

399KM

Početak kursa

-

Trajanje

(20 h)

Rating

Digital Marketing Crash Course

Opis kursa:
Tokom trajanja kursa, polaznici će učiti o osnovama digitalnog marketinga, uključujući osnove korištenja društvenih mreža, sa naglaskom na Facebook i Instagram kao najpopularnije mreže u BiH. Naučit će kako razviti strategiju koja odgovara njihovim poslovnim ciljevima i koja im omogućava da redovno prate svoj uspjeh na digitalnim kanalima, te da ih koriste na najoptimalniji način. Također će saznati kako komunicirati online, kreirati profesionalan sadržaj i postići najbolje rezultate. Polaznici kursa će kroz praktične primjere saznati kako mogu naručiti oglašavanje svog sadržaja kako bi osigurali da isti dosegne veći broj korisnika, ostvari veći broj klikova, ili postigne drugi postavljeni cilj. Na kraju će analizirati performanse svojih objava, upoznati se sa statističkim parametrima i značenjem svih relevantnih termina, koje će naučiti tumačiti sa ciljem optimizacije kampanja i poboljšavanja budućih rezultata.


Tokom kursa polaznici će kroz praktični rad na vlastitim zadacima, demomstraciju primjera i najboljih praksi, naučiti više o osnovnim funkcijama i moći društvenih mreža za promociju biznisa.


Očekivanja i ciljevi:
Cilj kursa je da upozna polaznike sa osnovama digitalnog marketinga. Svi polaznici će do kraja kursa razviti osnovnu strategiju za komunikaciju, s posebnim naglaskom na društvene mreže, a koju će moći koristiti kao vodič za naredni period. Također će naučiti kako koristiti alate za kreiranje strategije i sadržaja, za naručivanje oglasa, te za prikupljanje statistike i analiziranje performansi.
Kurs će  polaznike osposobiti da nastave koristiti novostečene vještine za promociju svog biznisa i zahvaljujući tome postignu bolje rezultate.

 


O društvenim mrežama:
Ljudi sve više provode vrijeme online, odnosno na internetu, te je digitalni marketing sve traženija oblast. Čak 30% vremena provedeno na internetu se provodi na društvenim mrežama. U Bosni i Hercegovini se Facebook i Instagram nalaze među top 10 najposjećenijih websajtova. Imajući sve navedeno na umu, društvene mreže služe kao komunikacijski kanal sa velikim potencijalom za biznise i osiguravaju im da dođu do svoje ciljne skupine uz relativno niske troškove. Međutim, da bi se prisutnost na društvenim mrežama pozitivno reflektovala na biznis, potrebno je da je komunikacija profesionalna, što ukazuje na kvalitet i ulijeva povjerenje kod kupaca.

 


Sve veći broj biznisa koristi ove kanale za promociju vlastitog biznisa. Samim tim, konkurencija je veća, te je sve teže doseći svoju ciljnu skupinu. Potrebno je upoznavanje sa osnovama i konstantno praćenje trendova da bi se ovaj kanal što optimalnije koristio. 


Neophodni materijali/oprema za kurs:

 • Na kurs je potrebno ponijeti papir, olovku i laptop.

Predavanja će biti na bosanskom jeziku, no dosta materijala će biti na engleskom te je poželjno poznavanje engleskog jezika. 

 

Teme / aktivnosti uključuju: 

• Kreiranje marketing, komunikacijske i sadržajne strategije.

• Komunikaciju na websajtu, društvenim mrežama i drugim digitalnim kanalima. 

• Oglašavanje na društvenim mrežama.

• Statistiku i analizu podataka za poboljšanje prakse na websajtu i društvenim mrežama. 

• Predstavljanje i korištenje alata za:

 • kreiranje strategije
 • prikupljanje podataka o korisnicima / kupcima
 • predstavljanje performansa na websajtu i društvenim mrežama
 • kreiranje profesionalnih vizuala za društvene mreže
 • analizu performansa

 

Agenda:

1. Social Media Marketing - Facebook i Instagram oglašavanje:

 • Kreiranje sadržaja za društvene mreže
 • Osnove oglašavanja
 • Podešavanje Ads managera i pixela
 • Definisanje ciljeva i SMM strategije
 • Postavljanje prvih oglasa
 • Praćenje analitike oglašavanja
 • Remarketing i lookalike publika

2. SEO (Search Engine Optimisation) - Kako biti prvi na Google?

 • Uvod u pretraživače - kako Google radi?
 • Istraživanje ključnih riječi
 • On Page i Tech SEO
 • Off Page (link building)
 • Local SEO - kreiranje i podešavanje Google My Business
 • Optimizacija sadržaja

3. Google Ads 

 • Zašto izabrati Google Ads?
 • Tipovi Google Ads kampanje
 • Istraživanje ključnih riječi
 • Postavljanje kampanje i mjerenje rezultata


Kurs je namijenjen osobama koje:

 • se bave marketingom, a žele dodatno savladati i digitalni marketing
 • imaju svoju kompaniju / brend i žele povećati njenu online prisutnost
 • su studenti ili profesionalci koji žele savladati osnove digitalnog marketinga

 

Kurs će se održavati ponedjeljkom i petkom u terminu od 17:30 h do 19:30 h. Minimalan broj polaznika za početak kursa je 6. Studentska cijena kursa je 325 KM.

File pdf@2x a1501da05335efc0da7d77a2431b299b0b105cfcb9664253415bf93eae016a84Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.