Kako da svoje malo imanje/vikendicu uključim u ruralni turizam?

Users@2x0/30

Cijena

299KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa: 

U potrazi za zaposlenjem ili dodatnim izvorom prihoda često zanemarujemo resurse koje posjedujemo i koje možemo pretvoriti u svoj mali biznis. Ruralni turzam je idealna prlika da vikendicu, naslijeđenu seosku kuću, imanje ili rodbinsko domaćinstvo pretvorimo u profitnu jedinicu koja može donositi prihod na duži rok i razvjati se. Kurs nudi jasnu perspektivu iskorištavanja vlastitih/udruženih resursa, sa potrebnim znanjima, vještinama i smjernicama kako osmisliti, uspostaviti i upravljati tim resursom u funkciji ruralnog turizma.   

Očekivanja i ciljevi kursa: 

Ciljevi:

Razumjeti principe ruralnog turizma i način uklapanja u isti.

- Razumjeti  i naučiti šta su to turistički resursi u ruralnom turizmu  

- Razumjeti koje su koristi i troškovi razvoja ruralnog turizma

- Naučiti kako primijeniti marketing koncept na ruralni turizam

- Naučiti kako razviti turistički proizvod u ruralnom turizmu 

- Usvojiti pravnu regulativu i standarde koji se primjenjuju u ruralnom turizmu

- Napraviti individualni okvirni poslovni plan ulaska u ruralni turizam 

Očekivani rezultati:

- Prepoznat vlastiti potencijal za bavljenje ruralnim turizmom

- Usvojeni standardi kvaliteta za ruralna domaćinstva

- Razvijen turistički proizvod

- Definisan individualni poslovni koncept ulaska u biznis ruralnog turizma

- Kreiran okvirni poslovni plan

Materijali/oprema potrebna za kurs:

  • Računar, projektor, flip chart, radni papiri za vježbanje, WIFI

Poželjni materijali/oprema:

Na kurs je prvi dan potrebno ponijeti laptop.

Trajanje kursa:

Kurs počinje 13.01. u 10:00 h i to prema sledećem rasporedu:  4 dana (dva uzastopna, treći i čevrti nakon jednosedmične pauze između svakog), 6 h svaki. Detaljni termini ostalih dana kursa će biti dogovoreni sa predavačem prvog dana predavanja.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 15. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.