Pisanje projekata

Users@2x dfb27aab572a983fd35aae38546846480a9ac9b8a469be679e0581888c2c05a91/15

Cijena

299KM

Početak kursa

15.03.2021.

Trajanje

(12 h)

Rating

Pisanje projekata

Opis kursa:

Kroz kurs učesnici će steći znanja o pisanju projekata u civilnom sektoru ali istovremeno će steći i vlastita iskustva u pisanju projektnih prijedloga.  Na kursu će posebno biti obrađena  poglavlja:  pristupi pisanju projekata, projektno partnerstvo, potencijalni donatori, opis  projektnog problema, ciljevi projekta, ciljne grupe, aktivnosti, projektni  budžet, načini izrade budžeta a na kraju kursa učesnici će uz mentorstvo izraditi i prezentovati vlastiti projekat. 

 

Potreba za kursom:

Potrebu za ovim kursom smo uvidjeli kroz svakodnevnu komunikaciju sa predstavnicima nevladinog tako i vladinog sektora.  Svakodnevno se povećava broj dostupnih fondova za apliciranje kod institucija BiH na svim nivoima a istovremeno sve je manji broj edukacija o pisanju kvalitetnih projekata. 

 

Očekivanja:

Na kraju kursa svi učesnici će:

  • Steći potrebna znanja o osnivanju udruženja
  • Steći potrebna znanja o  pisanju projektnih prijedloga u civilnom društvu i javnim ustanovama
  • Upoznati se sa konkretim primjerima projektnih aplikacija i odobrenim projektima
  • Steći potrebna znanja o izradi projektnih budžeta
  • Upoznati se sa potencijalnim donatorima za projekte iz oblasti civilnog društva i javnih ustanova
  • Izraditi  i prezentovati vlastiti projekat

 

Materijali potrebni za kurs:

  • Olovka i blok.

Tokom prezentacija predavači će podjeliti neophodne obrazce  i primjere projektnih prijedloga.

 

Trajanje kursa: 

Prvi čas kursa će se održati u ponedjeljak u 17:30 h. Ostali termini će biti dogovoreni sa predavačem na prvom času. Kurs će trajati 12 časova, 4 termina po 3 časa. Sedmično po dva termina. 

 

Minimalni broj učesnika za početak kursa je 4.

Cijena kursa po učesniku je 299 KM.

File pdf@2x a1501da05335efc0da7d77a2431b299b0b105cfcb9664253415bf93eae016a84Preuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Quote left@2x 52c8d1ea0207e5022af2729da7fe3f4d3c48d88c29054a3c86eb715c676e72cc

Predavač je uložio veliki trud za obuku ulesnika. Nesebično dijeli iskustvo i znanje u pisanju projekata. Koristi tehnike koje postiž odličan efekat. Vrlo interesantno, jedva sam čekala naredni čas!

Asja GojačićAsja Gojačić
Quote left@2x 52c8d1ea0207e5022af2729da7fe3f4d3c48d88c29054a3c86eb715c676e72cc

Kurs je bio izuzetno dobar, kao i predavač Muamaer. Jako dobro je prenio svoje znanje, a meni i kolegici je uvijek pomagao da bez ustručavanja kažemo svoja mišljenja i prijedloge. Također nas je poticao da analiziramo projekte, tj. da časovi budu interaktivni i hvala mu na tome!

Lejla KarabdićLejla Karabdić
Pročitajte naša pravila o privatnosti.