Mirza Kupusović

Mirza Kupusović

Mirza Kupusović je rođen 1992. u Visokom. Trenutno je student druge godine Master studija na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu. U posljednjih 5 godina je radio na mnogobrojnim lokalnim i internacionalnim projektima u kreiranju vizuelnog identiteta. U posljednje 2 godine radi kao freelancer za klijente iz Australije, SAD i Austrije. Radio je kao demonstrator na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu te kao predavač na više kurseva o grafičkom dizajnu organizovanim od strane EESTEC-a.

Average rating for this lecturer: 4.78
(based on 37 reviews)

: 31

: 4

: 2

: 0

: 0