Osnove grafičkog dizajna


Predavač: Mirza Kupusović     Kategorija: IT Programi

299KM
26 pohađalo
2/12

Početak kursa: 17.04.2018. | Trajanje: 7 sedmica (30 h)

Upoznajte se sa teorijom grafičkog dizajna i naučite raditi u profesionalnim alatima iz Adobe kolekcije!

Moguće je plaćanje u dvije rate!

Opis kursa:

U posljednjih 15 godina, grafički dizajn je grana industrije koja je uz IT sektor doživjela nevjerovatnu ekspanziju. Danas je postalo skoro nezamislivo da svaki proizvod, svaka kompanija, svaki događaj ne bude popraćen i vizuelno. Za realizaciju toga najčešće se koriste alati iz Adobe kolekcije, Photoshop, Illustrator i InDesign.


Kroz ovaj kurs će biti objašnjeni osnovni principi i elementi grafičkog dizajna kao što psihologija boja, vizuelni identitet, priprema za štampanje i web, tipografija… Naravno, polaznici kursa će imati priliku da se okušaju i u praktičnom radu kao što je retuširanje fotografija, kreiranje vektorskih elemenata te izrada brošura koristeći alate iz Adobe kolekcije.


Na osnovu nivoa poznavanja rada u spomenutim softverskim alatima i razloga pohađanja kursa, polaznicima će biti dodijeljen praktični zadatak. Ukoliko polaznik ne bude mogao sam definisati zadatak, isti će mu biti dodijeljen od strane predavača. Zadatak se radi samostalno, van termina kursa, uz konsultacije sa predavačem po potrebi. Za uspješno okončanje kursa potrebno je završiti i prezentovati praktični zadatak.


Po završetku kursa, polaznicima koji budu prisustvovali na više od pola predavanja i koji uspječno završe praktični zadatak će biti dodijeljeni certifikati o uspješnom pohađanju kursa.

Očekivanja i ciljevi:

Od polaznika se ne očekuje nikakvo prethodno znanje o grafičkom dizajnu. Dovoljna je motivacija i želja za učenjem.


Cilj kursa je osposobiti polaznike za samostalan rad u Adobe alatima, naučiti ih osnovnim principima i praksama grafičkog dizajna te dati im dobru podlogu za dalje napredovanje. 

Neophodni materijali/oprema :

  • Laptop sa instaliranim alatima Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign (poželjno sa Windows OS). Ukoliko polaznik nema potrebne alate bit će mu obezbijeđeni od strane predavača.

Kurs se odvija utorkom i petkom od 17:30 h do 19:30 h.

Cijena kursa je 299 KM. Za studente i učenike srednjih škola imamo popust, pa je cijena za njih 199 KM

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 6. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (pdf).

"U budućnosti ću primjenjivati vještine naučene na kursu i dodatne trikove u programima koje smo obrađivali, a koji mi mogu biti korisni."

Amer Haćimić

"Kurs je bio odličan!"

Faris Čaušević

"Predavač je uspio da nam na veoma kreativan i zanimljiv način prenese znanje, a na kursu sam stekla mnogo novih vještina i ideja koje ću u budućnosti primjenjivati kroz svoj profesionalni rad."

Amina Frljak

"Prenošenje znanja od strane predavača je odlično, a Photoshop i druge Adobe alate ću nastaviti koristiti i u budućnosti!"

Filip Ljoljić

"Mirza je zaista potkovan znanjem i što je najvažnije, nije sebičan u prenošenju istog, što je danas, priznaćete, veoma rijetko! Hvala na svakoj "caki" kojom smo nagrađeni na ovom kursu i hvala za vrlo kvalitetnu saradnju. Prezadovoljna sam kursom i preporučujem ga od srca!"

Maja Lovrenčić

Ostali programi

Average rating for this lecturer: 4.78
(based on 37 reviews)

: 31

: 4

: 2

: 0

: 0

Prosječni rejting za ovaj kurs: 4.41
(Na osnovu 37 ocjena)

: 19

: 15

: 2

: 1

: 0