Zlatan Omerspahić

Zlatan Omerspahić

Zlatan Omerspahić je diplomirani pravnik sa višegodišnjim iskustvom u bankarstvu. Trenutno je doktorant na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku smjer Privredno pravo i pravo privrednih društava. Njegova uža specijalnost i područje interesovanja su principi korporativnog upravljanja. Autor je više naučnih i stručnih radova. 

Average rating for this lecturer:
(based on 0 reviews)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0