Marketing u turizmu

Users@2x1/20

Cijena

220KM

Početak kursa

26.06.2018.

Trajanje

sedmica

Rating

Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama marketinga kao poslovne koncepcije i svim ostalim elementima marketing mixa; osnovnim karakteristikama strategijskog menadžmenta i strategijskog planiranja; metodom anketiranja gostiju u cilju postizanja kvalitete usluge i zadovoljstva gostiju.

Očekivanja i ciljevi kursa:

Nakon odslušanog kursa, polaznici će biti osposobljeni da samostalno formulišu marketing strategiju neophodnu za postizanje konkurentske prednosti na tržištu.

Materijali/oprema potrebna za kurs:

  • Računar, papir i olovka

Poželjni materijali/oprema:

  • Poželjan pristup gostima radi anketiranja

Trajanje kursa:

Kurs će trajati 8 časova, 2 puta sedmično po 2 časa, ukupno 2 sedmice (mogućnost produžetka 1 časa, u zavisnosti od  obrade ankete). Odvijaće se utorkom i četvrkom u periodu od 17:00 h do 18:30 h.

Cijena kursa je 220 KM

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 4. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.