Marketing u turizmu NOVO


Predavač: Mina Skopljak     Kategorija: Ostale vještine

249KM
0 pohađalo
0/20

Početak kursa: 23.01.2018. | Trajanje: 2 sedmice (8 h)

NOVO!

Kurs je namijenjen svim hotelijerima, uposlenicima turističkih i putničkih agencija,  odnosno svima koji su direktno ili indirektno uključeni u razvoj turizma. 

Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama marketinga kao poslovne koncepcije i svim ostalim elementima marketing mixa; osnovnim karakteristikama strategijskog menadžmenta i strategijskog planiranja; metodom anketiranja gostiju u cilju postizanja kvalitete usluge i zadovoljstva gostiju.

Očekivanja i ciljevi kursa:

Nakon odslušanog kursa, polaznici će biti osposobljeni da samostalno formulišu marketing strategiju neophodnu za postizanje konkurentske prednosti na tržištu.

Materijali/oprema potrebna za kurs:

  • Računar, papir i olovka

Poželjni materijali/oprema:

  • Poželjan pristup gostima radi anketiranja

Trajanje kursa:

Kurs će trajati 8 časova, 2 puta sedmično po 2 časa, ukupno 2 sedmice (mogućnost produžetka 1 časa, u zavisnosti od  obrade ankete). Odvijaće se utorkom i četvrkom u periodu od 17:00 h do 18:30 h.

Cijena kursa je 249 KM. Moguće je plaćanje u dvije rate.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 6. Kurs neće početi navedenog datuma ukoliko nema dovoljan broj polaznika.

Preuzmite kompletan syllabus (pdf).

Ostali programi

Average rating for this lecturer:
(based on 0 reviews)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0

Prosječni rejting za ovaj kurs:
(Na osnovu 0 ocjena)

: 0

: 0

: 0

: 0

: 0