Kurs Fotografije za početnike

Users@2x5/15

Cijena

230KM

Početak kursa

18.06.2018.

Trajanje

sedmica

Rating

  • Star@2x
  • Star@2x
  • Star@2x
  • Star@2x
  • Star@2x

Opis kursa:

Kurs je namijenjen svima koji žele savladati osnovne pojmove o fotografiji i foto opremi, ali i za one koji žele unaprijediti svoje znanje vezano za fotografisanje. Kurs će obraditi teme o istoriji fotografije, fotoaparatima, naprednim modovima i postavkama aparata, kompoziciji i tehnikama snimanja, kao i o osnovnoj obradi fotografija. Časovi će biti jednostavno i interaktivno koncipirani, sa što više praktičnog rada, uz otvorenu raspravu i konsultacije između predavača i polaznika.

Očekivanja i ciljevi:

Cilj kursa je da polaznici savladaju osnove rukovanja foto opremom i da budu u mogućnosti samostalno raditi i usavršavati stečeno znanje.

Raspored predavanja:

1. Sedmica

Čas 1 - Istorijat fotografije i fotoaparat

Čas 2 - Rukovanje fotoaparatom

2.Sedmica

Čas 3 - Napredni modovi rada aparata

Čas 4 - Dodatna foto oprema - objektivi, blicevi

3. Sedmica

Čas 5 - Format i kompozicija

Čas 6 - Kreativna fotografija

4. Sedmica

Čas 7 - Tehnika snimanja (fotografisanja)

Čas 8 - Osnovna obrada fotografija

Poželjna oprema: digitalni fotoaprat, po mogućnosti DSLR ili neki kompakt sa manuelnim.

Kurs se odvija ponedeljkom i srijedom od 18:00 h do 20:00 h

Promo cijena kursa je 230 KM.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.