MS Excel u praksi

Users@2x0/15

Cijena

249KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa:

MS Excel jedan je od najvrijednijih Microsoftovih “alata” sa kojim se susrećemo u svakodnevnom poslovanju i gotovo je nemoguće zamisliti djelatnost u kojoj nije našao primjenu. Oni koji dobro poznaju MS Excel cjenjeni su u svom okruženju, zato što efikasno i na vrijeme isporučuju rezultat svoga rada sa velikom preciznošću. Ali, da li zaista poznajemo MS Excel? Koristimo li Six Sigma? Znamo li kako napraviti Dashboard? Znamo li raditi sa Google sheets?

Kurs je namjenjen i zaposlenima i onima koji to nisu. Zaposlenima da mogu efikasno obrađivati podatke, vršiti analize, grafički prikazati rezultate i pripremati kvalitetne izvještaje. Nezaposlenima da mogu ovladati tehnikama koje su izuzetno tražene i cijenjene na tržištu rada.
Kurs je prilagođen potrebama poslovne analitike, bankarstva, revizije, menadžmenta, prodaje ali i svim drugim oblastima budući da je sadržaj kursa koncipiran na plastičnim primjerima i garantuje usvajanje cjelovitih znanja kroz nastavne jedinice, sa rješenjima koja se mogu brzo i jednostavno primjeniti naprednom upotrebom MS Excela u svakodnevnom poslovanju.

Broj polaznika kursa je ograničen na grupu od 10 do 15 polaznika, kako bi se osigurao interaktivni karakter nastave i postigao najbolji rezultat.
Neophodno je da svi polaznici imaju prethodno osnovno znanje MS Excela.
 

Očekivanja i ciljevi:

Cilj kursa je na praktičnim primjerima plastično pokazati istinsku snagu ovog alata i učiniti vas Mr./Ms. Excel u vašem okruženju. Interesantno je što ćemo kao primjere u najvećoj mjeri koristiti Six Sigma metodologiju što daje posebnost ovom kursu. Ako niste znali, Six Sigma je metodologija koja obezbjeđuje organizaciji potrebne “alate” da unaprjedi svoje poslovne procese. Osim toga polaznici će savladati i osnove rada sa Google tablicama i pripremu Dashboard-a. Polaznici kursa mogu očekivati da će savladati tehnike obrade seta podataka primjenom modela i formula (SUM, SUMIF, DSUM, AVERAGE, DAVERAGE, MIN, DMIN, MAX, DMAX, COUNT, COUNTIF, DCOUNT, COUNTBLANK, ROUND, ROUNDDOWN, ROUNDUP, MODE, SUMPRODUCT, VLOOKUP, HLOOKUP, FV, PV, PMT, TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR, SUBTOTAL, MATCH, INDEX, LEFT, RIGHT, LEN, MID, TRIM, RANK, FIND, SEARCH, REPLACE, SUBSTITUTE, LOWER, PROPER, UPPER, ROMAN, ARABIC, CONVERT, CONCATENATE, HYPERLINK). Osim toga polaznici će ovladati formatiranjem podataka, upotrebom i izračunavanjem datuma, izradom grafikona, zaštitom ćelija i tablica, upotrebom pivot tablica i sve to kroz konkretne primjere aplikativne u praksi. 

Neophodni materijali/oprema:

Na kursu će se koristiti pripremljene MS Excel tablice kao primjeri sa konkretnim zadacima i rješenjima i sa stvarnim setovima podataka iz prakse.
Za optimalno odvijanje nastave potrebno je osigurati da svaki od polaznika ima laptop, sa instaliranim MS Excel 2007, 2010, 2013 ili 2016, na kojem će pratiti nastavu i izvoditi praktične vježbe.

Termini održavanja kursa su: 4 x 2 časa u terminima:


- 26.03.2018. od 18:00 h – 19:40 h;
- 27.03.2018. od 18:00 h do 19:40 h;
- 28.03.2018. od 18:00 h do 19:40 h;

-29.03.2018. od  18:00 h do 19:40 h.

Minimalan broj polaznika za ovaj kurs je 8. Kurs neće početi navedenog datuma ako nema dovoljan broj polaznika.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)
Pročitajte naša pravila o privatnosti.