Uvod u Microsoft Project

Users@2x2/15

Cijena

249KM

Početak kursa

23.06.2018.

Trajanje

sedmica

Rating

  • Star@2x
  • Star@2x
  • Star@2x
  • Star@2x
  • Star outline@2x

Opis kursa:

Kurs je pripremljen tako da uvede polaznike u sve glavne funkcionalnosti softverskog alata za upravljanje projektima Miscrosoft Project. Dvodnevni kurs je namijenjen za osobe koje žele naučiti nešto novo a i prošitiriti svoje postojeće znanje o MS Project-u. U 2 dana korisnici će proći kroz 16 sati teoretskog i praktičnog znanja.

Kompletan rad je baziran na kratkoj teoriji o projektima i zanimljivim vježbama vezanim za vođenje jednog projekta od početka do kraja koristeći navedeni softverski alat.

Očekivanja i ciljevi:

Nakon završenog kursa očekuje se da polaznici razumiju koncept upravljanja projektima. Polaznici će naučiti kreirati WBS-a, definisati resurse na projektu, definisati zadatke (task-ove) potrebne za završenje projekta, kreirati vremenskog okvira projekta (Schedule), koristiti formule, upravljati sa više projekata. Osim navedenog polaznici će na konkretnom primjeru projekta iz njihove struke proći kroz sve faze vođenja projekta i korištenja MS Project-a kao jedinstvenog alata za svakog Projekt Manager-a.

Neophodni materijali/oprema za kurs:

Potrebno je da svaki polaznik ima računar sa instalacijom MS Project-a (prijedlog je da se prije početka kursa instalira probna verzija MS Project-a 2013. u koliko polaznici već nemaju instaliran navedeni softver). Instalacija je neophodna jer su sve vježbe, koje se sa instruktorom prolaze, praktične. Polaznici dobivaju skriptu za rad kao i brojne informacije o različitim izvorima informacija vezanim za upravljanje projektima.

Kurs se odvija vikendom, u trajanju od dvije subote (23.06. i 30.06.) od 9:00 h do 17:00 h.

Cijena kursa je 249 KM.

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.