VMware virtualizacija – from scratch

Users@2x0/10

Cijena

249KM

Početak kursa

-

Trajanje

sedmica

Rating

Opis kursa:

VMware virtualizacija - from scratch” je prilagođeni kurs koji je nastao simbiozom tema i oblasti više zvaničnih vmware kurseva, praktičnog znanja instruktora i iskustava stečenih na mnogim radionicama i predavanjima. Kurs je zamišljen tako da pokriva one oblasti koje su primjenjive i korisne u praksi. Pored klasične teoretske nastave svi polaznici će imati priliku da kroz praktične zadatke i primjere bolje upoznaju i shvate tehnologije i principe rada virtualiziranih okolina.

Očekivanja i ciljevi: 

Cilj ovog kursa je sticanje znanja i vještina kako za polaznike koji se prvi put susreću sa virtualizacijskim tehnologijama i rješenjima kompanije vmware tako i za polaznike koji već imaju određena iskustva ili dodir sa ovim tehnologijama ali ne vladaju potpuno vještinama ili ne posjeduju dovoljno samopouzdanja da samostalno mogu uspostavljati, administrirati i proširivati svoju virtuelnu okolinu i svoj Data Centar. 

Takođe ovaj kurs može biti i svojevrsna priprema za polaganje ispita za sticanje VCP certifikata.

Od polaznika kursa se očekuje aktivno učestvovanje u svim segmentima nastave kako bi u konačnici svi zajedno profitirali i kurs završili sa stečenim vještinama i znanjem dovoljnim za samostalno obavljanje zadataka iz oblasti virtualizacije.

Neophodni materijali/oprema za kurs:

  • Laptop

Poželjni materijali/oprema:

  • Laptop novije generacije sa minimalno Quad Core CPU i 8GB memorije
  • Rokovnik i olovka za kratke zabilješke

Dodatne informacije i resursi:
Nastava će biti realizirana u formi 40 % prezentacija i predavanje, 40 % praktični labovi i 20 % konstruktivna diskusija. Za prezentacije će biti korišteni namjenski slajdovi, ne više od 15 slajdova po lekciji, zvanični VMware dokumenti i sajtovi. Lab okruženje će biti realizovano u kombinaciji sa serverskim i laptop resursima na kojima će biti obrađen praktično dio svake od lekcija. Pored teoretskog i praktičnog dijela, jedan dio svake sesije će biti posvećen diskusiji i primjerima iz prakse sa realnim situacijama, problemima i najboljim praksama.
Kompletan materijal koji će se koristiti na kursu će po završetku biti distribuiran svim polaznicima.

Nastava se odvija utorkom i četvrtkom od 18:00 h do 20:30 h .

Minimalan broj polaznika za početak kursa je 5. 

 

File pdf@2xPreuzmite kompletan syllabus (.pdf)

Poštovani,


25. maja/svibnja na snagu stupa Europska Regulativa za zaštitu podataka (GDPR - General Data Protection Regulation), kreirana od strane Europske komisije kako bi se krajnji korisnici što bolje zaštitili od potencijalnih napada na njihovu privatnost na internetu. Ovim putem Vas obavještavamo da je na našem web site-u aktivan Facebook Pixel, koji koristimo kako bismo što bolje prilagodili naše reklamne kampanje krajnjim korisnicima. Prijavom na neki od naših kurseva, Vaša e-mail adresa automatski se dodaje na naš mjesečni newsletter, koji također koristimo u promotivne svrhe. U svakom trenutku možete da se uklonite sa naše mailing liste, klikom na dugme "Unsubscribe" na dnu našeg redovnog newsletter-a ili da nam pošaljete zahtjev na contact@academy387.com. Veoma nam je važna zaštita podataka naših krajnjih korisnika, te Vam ovim putem garantujemo da se svi podaci i mailing liste koriste isključivo u promotivne svrhe ACADEMY387, te se ne prosljeđuju ili prodaju trećim licima.